Om os

Forskningsenheden for islamiske kulturer og samfund (Islamic Cultures and Societies Research Unit/ICSRU) er en tværdisciplinær forskningsenhed der er åben for alle ved Aarhus Universitet med interesse for islamiske kulturer og samfund, både i den islamiske verden og tværregionalt. Dette betyder at ICSRU også dækker islam og muslimer i Vesten, specielt Danmark og Europa.

ICSRUs interesseområde er defineret af Islam, men dette betyder ikke at ICSRU alene fokuserer på religionsforskning. Der er fokus på islamstudier, men der er også interesse for studier i emner der ikke er relateret til religion, først og fremmest samfundsmæssige og politiske.

Ligesom der er et fokus på islam er der også et specielt fokus på nutidige og tværregionale fænomener, men heller ikke her er der tale om, at dette udelukker andre emner.   

ICSRU hovedopgave er at skabe et stimulerende forskningsmiljø for både senior- og juniorforskere, gennem støtte af diskussion og udveksling. ICSRU udgør også et forum for planlægning og gennemførelse af projekter der udføres af forskningsgrupper. Endeligt støtter ICSRU undervisningen ved Aarhus Universitet, først of fremmest på faget Arabisk- og islamstudier, men også på andre relevante fag. 

Medlemskab

ICSRU er åben for alle interesserede forskere ved Aarhus Universitet. Antallet af medlemmer varierer fra år til år, men for det meste består gruppen af cirka 10 seniorforskere fra forskellige fag og cirka 10 juniorforskere, dvs. forskere der er Ph.d.-studerende, adjunkter eller lign.

Institut for Kultur og Samfund under Faculty of Arts er bedst repræsenteret i ICSRU, med forskere fra fagende Arabisk- og islamstudier, Religionsvidenskab og Antropologi.  Forskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (også Faculty of Arts) og Statskundskab fra Business and Social Sciences deltager også i arbejdet. 

Aktiviteter

ICSRU afholder forskningsseminarer, arrangerer gæsteforelæsninger og besøg. Enheden tager også del i organiseringen af en regional Ph.d.-workshop i samarbejde med institutioner fra Danmark, Sverige og Tyskland.

ICSRUs individuelle medlemmer arbejder med en bred vifte af forskningsprojekter, der ofte diskuteres med andre medlemmer af ICSRU i forbindelse med workshops og lignende. ICSRUs medlemmer arbejder også med fælles forskningsprojekter der indbefatter andre medlemmer fra ICSRU eller forskere fra institutioner udenfor AU.

Det største fællesprojekt, der tager sit udgangspunkt i gruppen af medlemmer af ICSRU et projekt om SWAR - Sectarianism in the Wake of the Arab Revolts. To afsluttede projekter er Islam og muslimer i folkeskolen, et projekt om Sufism and Transnational Spirituality. Alle disse projekter har opnået støtte gennem eksterne bevillinger.  

Baggrund

ICSRU blev etableret i 2007 som forskningsenhed for Arabiske og islamiske studier (AIS). Enheden skiftede navn fra AIS til ICSRU i 2011 da den, grundet reorganiseringen af Aarhus Universitet, blev underlagt det ny Institut for kultur og samfund, under Faculty of Arts.

Studiet af islamiske kulturer og samfund ved Aarhus Universitet går tilbage til halvtredserne og de tidlige tressere. Det første feltarbejde i den arabiske verden, gennemført af en forsker fra Aarhus Universitet blev gennemført i 1953, hvor Peter Vilhelm Glob og T. Geoffrey Bibby satte kurs mod Bahrain, hvor Bibby senere opdagede den antikke by Dilmun. I 1959 besøgte etnografen Klaus Ferdinand sammen med fotografen Jette Bang grupper af beduiner på halvøen Qatar. Institut for semitisk filologi blev grundlagt i 1963 af professor Erling Hammershaimb, der bl.a. var en stor kender af Ibn Khalduns værk.

Efter omkring tredive år blev Institut for semitisk filologi sammenlagt med Afdeling for religionsvidenskab i 1994. Afdeling for religionsvidenskab blev underlagt Institut for kultur og samfund i 2011.

Harald Ingholt (med briller), Hama, Syrien, 1931
Peter Vilhelm Glob
T. Geoffrey Bibbys best-seller, 1969
Klaus Ferdinand, Qatar, 1959
Klaus Ferdinand, Qatar, 1959
Klaus Ferdinand, Aarhus, 1966
Mette Bovin, E. E. Evans-Pritchard, Klaus Ferdinand, Aarhus
Erling Hammershaimb, Aarhus, 1965