Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskere

Afsluttet projekt

Her på siderne finder du beskrivelser af afsluttede projekter.
Bemærk, at siderne og beskrivelserne fremstår, som de gjorde, den dag projektet blev afsluttet.


 

Forskerholdet består af:

  • Dr. Mark Sedgwick (projektleder) er islamforsker, professor mso ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og koordinator af Forskingsenhed for islamiske kulturer og samfund. Sedgwick har arbejdet på udviklingen og forandringen i islamisk teologi i den muslimske verden og også i europæiske sammenhænge. Meget af hans arbejde forholder religiøs tro til sociale og ideologiske sammenhænge.
  • Dr. Lene Kühle er religionssociolog og lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Kühle har arbejdet med moskeer og imamer i Danmark, og også med, hvordan religiøs pluralisme udvikler sig i samfundet som helhed såvel som i særlige institutioner, især fængsler.
  • Dr. Sally Anderson er antropolog og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Anderson har gennem flere projekter undersøgt fællesskabsdiskurser og socialitetsformer i offentlige danske skoler og i det danske foreningsliv, med fokus på børns enkulturation, performativitet og social integration. For tiden har Anderson et projekt om religiøs og medborger dannelse i tre tro-baserede danske friskoler - en jødisk, en kristne og en muslimsk.
  • Dr. Laura Gilliam, er antropolog og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Gilliam har forsket i forskellige sammenhænge om, hvordan børn konstruerer etniske og religiøse identiteter. En del af denne forskning handler om, hvorfor etniske minoritetsbørn i en dansk skole identificerer sig selv som ’muslimer’ og ’ballademagere’ og i opposition til 'danskere'.
  • Iram Khawaja (cand.psych. Ph.D.) er adjunkt ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Khawaja har siden 2004 arbejdet inden for feltet af børn, unge og islam med særlig interesse for etnisk minoriserede børn i den danske folkeskole samt unge muslimer i religiøse fællesskaber i Danmark.
  • Dr. Marianne Holm Pedersen er antropolog og forsker på Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek. Pedersens ph.d. afhandling om ritualer og hverdagsliv blandt irakiske familier i København (Københavns Universitet, 2009) indeholdt blandt andet en analyse af, hvorledes muslimske ritualer og traditioner indgår som et element i børneopdragelsen. Pedersen har ligeledes tidligere studeret, hvordan børns liv i danske institutioner præger arabiske familiers hverdag og højtidstraditioner.
  • Sidsel Vive Jensen er religionssociolog og ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Samfund. Jensens speciale, “Efter profetens eksempel. En undersøgelse af værdier blandt unge pakistanske muslimer i Danmark”, undersøgte sammenhængen mellem tro og værdier blandt unge danske muslimer og hvordan disses værdisystemer adskiller sig fra det typisk danske værdisystem.